แจ้ง

สวัสดีครับ
ไฟล์ จะเป็นรูปแบบ นามสกุล iso นะครับ
หาโปรแกรม มาติดตั้งไว้สำหรับเปิดด้วยนะครับ
สามารถใช้ WinRAR เปิดได้เหมือนกันครับ
ลองทดสอบอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดมากว่า 200 MB ไม่สามารถ อัพได้เลยครับ
ถ้าโปรแกรมใหญ่มากกว่า 200 MB ขออนุญาต แบ่งเป็นไฟล์ ละ 200 MB
ขอบคุณครับวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

WaveLab.Elements.v9

Elements.v9

Elements.v9 สำรอง

RealStrat.v4

RealStrat.v4

RealStrat.v4 สำรอง

MusicLab.RealRick.v1.

RealRick.v1part1
RealRick.v1part2
RealRick.v1part3
RealRick.v1part4
RealRick.v1part5
RealRick.v1part6
RealRick.v1part7


สำรอง

RealRick.v1part1
RealRick.v1part2
RealRick.v1part3
RealRick.v1part4
RealRick.v1part5
RealRick.v1part6
RealRick.v1part7

RealLPC.v4

RealLPC.v4

RealLPC.v4 สำรอง

MusicLab.RealGuitar.v4

RealGuitar.v4

RealGuitar.v4สำรอง